Only Connect Trondheim: Paralysens Liturgi - om kunstens grenser

Arrangementsinformasjon

Tomhet og orgelklanger fra kirker på den norske landsbygda er kjernen i en installasjon som får urpremiere på Only Connect i Trondheim.


INNGANG: 100 kr. Billett må forhåndskjøpes til et gitt tidspunkt. Det er plass til 10 stk i hver pulje. 

Nyskrevet kunstliturgisk verk for orgel, elektronikk og paralyse. 

Multimediaverket Paralysens Liturgi er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Liv Kristin Holmberg, komponist Eirik Havnes, filmfotograf Kristian Larssen og kurator Maria Veie Sandvik.

Er det rom for paralyse i kunsten? Rom for paralyse i kirken? Skulle det finnes noe i den tomheten, i den stille venten, i tiden uten prosjekt? Kan det finnes noe i paralysen som vi trenger?

Dette prosjektet handler om å undersøke paralysens potensial som kunstnerisk materiale. Istedenfor å sky paralyse og stillstand så ønsker vi å undersøke stillstanden, tomheten, og å tenke tilstanden som et sted for forvandling. Prosjektet har vokst ut av Liv Kristin Holmbergs kunstneriske forsknings-prosjekt Kunstliturgien, hvor hun tar for seg de mest kjente kirkelige liturgier (de rituelle prosessene rundt dåp, bryllup, påske, begravelse osv.) og omgjør disse til performancer. Holmberg har bestilt et verk av komponist Eirik Havnes til sin serie med musikkteatrale eksperimenter:

Paralysens liturgi urfremføres under festivalen Only Connect 2021 i Trondheim. Holmbergs forskningsprosjekt er på flere vis en undersøkelse av relasjonen mellom kunstrommet og det kultiske rommet, og dermed vil det vises to ulike versjoner av verket Paralysens Liturgi. Én versjon for kirkerommet i Nidarosdomen og en versjon for kunstrommet i Rosendal Teater.

Presentert av Only Connect i samarbeid med Galleri Maria Veie og Nidarosdomen. 

Les mer på nymusikk.no

_______________

Ønsker du å oppleve Paralysens Liturgi i Nidarosdomen – en rituell konsertinstallasjon for ett menneske ad gangen? Send sms med navn til +47 971 95 857 og du blir tildelt tid for oppmøte på kveldstid 26 - 28.04. Hver seanse varer rundt 30 minutter.

_______________

Paralysens Liturgi er utviklet i samarbeid med Nidarosdomen og støttet av Norsk Kulturråd.

nyMusikk følger gjeldende smittevernsregler og restriksjoner gitt av helsemyndighetene og regjeringen. Endringer i program vil oppdateres fortløpende.

Foto: Eirik Havnes. Fra Landsmarka Kapell i Nome kommune.