Ultima 2021: nyMusikk Salong med Pascale Criton

Arrangementsinformasjon

ULTIMA CONTEXT 2021:

Den franske komponisten Pascale Criton i samtale med musikkritiker og -forsker Hild Borchgrevink.

Siden 1980-tallet har den franske komponisten Pascale Criton utforsket lydmediets ustabile elementer, gjennom et fokus på mikrotonalitet og psykoakustikk. nyMusikk presenterer Critons kunstneriske virke gjennom en portrettkonsert 20. september og et komponistmøte.

Gratis inngang - billett reserveres på TicketCo.

______

ENGLISH:

French composer Pascale Criton in conversation with music critic/researcher Hild Borchgrevink.

Since the 1980s, Pascale Criton has been exploring the unstable elements of sonic media, focusing on microtonality and psychoacoustics. nyMusikk presents Criton’s work via a portrait concert 20 September and composer talk.


Free entry - tickets must be reserved at TicketCo.

______

 

Pascale Criton (f. 1954, Frankrike) studerte komposisjon med Ivan Wyschnegradsky, Gérard Grisey og Jean-Etienne Marie. Hun fikk opplæring i elektroakustikk på CIRM (International Centre for Musical Research, Nice) fra 1980 til 1982, ved IRCAM (Paris) i 1986, og avla senere sin doktorgra­­­d i musikkvitenskap i Paris (1999). I sitt kompositoriske virke har Criton kontinuerlig utforsket lydens iboende variasjon, gjennom bruk av nye instrumentale teknikker og stedsspesifikk lytting. Hun er arbeider ofte med mikrotonalitet og benytter seg gjerne av svært særegne former for scordatura. Denne intonasjonspraksisen knyttet til strengeinstrumenter, gitarer og piano blir ofte kombinert med tradisjonelle orkesterinstrumenter og digitalt materiale. Criton er også redaktør for flere antologier, bla. boken Gilles Deleuze, la pensée-musique, Symétrie (2015), et vitnesbyrd om hennes møte med den franske filosofen Gilles Deleuze, og Ivan Wyschnegradsky, Libération du son, Ecrits 1916-1979 (2013) om den russiske komponisten Wyschnegradsky.


Hild Borchgrevink er skribent, kunstner og musikkviter. Hun har lang erfaring som musikkritiker og med produksjon og prosjektutvikling innenfor ny musikk. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og utdanning i skapende skriving fra bl.a. Skrivekunstakademiet i Hordaland. Fra 2020-2023 er hun stipendiat ved Norges musikkhøgskole.